Journal of the International Law Department of the University of Miskolc

   

Miskolc Journal of International Law

Miskolci Nemzetközi Jogi Közlemények
 

Disclaimer/Impresszum


Articles
Tanulmányok

Notes
Jegyzetek

Scholars and
Predecessors

Tudós Elődeink és
Kollégáink

Review
Szemle

Museum
Múzeum

Documents
Dokumentumok

News
Hírek

Archive
Előző Számok

Links
Kapcsolatok


The views and opinions expressed in these pages are solely those of the authors and do not represent either official views of the institutions for which they might work, of the Miskolc Journal of International Law nor that of the University of Miskolc.

The Editor, the International Law Department and the University of Miskolc hereby disclaim any liability or responsibility arising from the use of information or data contained at this site.

The Editor, the International Law Department of the University of Miskolc shall not be liable for any financial or other consequences whatsoever arising from the use of information or data contained at this site, including the inappropriate, improper or fraudulent use of such information or data.

Information or data contained at this site may not be reproduced or used for commercial purposes.

The consultation or use of MisK.J.Int’l.L. data shall automatically constitute full acceptance of the above disclaimer of liability.

 

A folyóirat oldalain kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerzők személyes álláspontját tükrözik és nem azonosíthatók sem a Miskolc Journal of International Law, sem a Miskolci Egyetem, sem azon intézmények  hivatalos álláspontjával, amelynek a szerzők munkatársai.

A Miskolci Egyetem s ennek Nemzetközi Jogi Tanszéke illetve a Szerkesztők elhárítják a felelősséget a jelen honlapon található információk és adatok mások által történő felhasználásáért.

A Miskolci Egyetem, s ennek Nemzetközi Jogi Tanszéke illetve a Szerkesztők nem felelősek a jelen honlapon található információk és adatok mások által történő felhasználásából, különösen a nem megfelelő, helytelen vagy rosszhiszemű adat- és információhasználatból eredő anyagi vagy egyéb következményekért.

A jelen honlapon található információkat és adatokat nem lehet kereskedelmi célból sokszorosítani vagy felhasználnálni.

A Miskolc Journal of International Law tanulmányozása vagy felhasználása automatikusan a jelen felelősségi impresszumban foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

 

 

Webmaster/Honlapmester